Bandırma Rüzgar Enerji Santrali
05/04/2022

Gold Standard kuralları gereği yapılmış olan Bandırma RES projesi kapsamında kayıt olma sürecinde hazırlanmış olan aşağıdaki belgeler, projenin ikinci kredi periyodu yenileme işleminin bir parçası olan yerel halk danışma süreci için ilgililerin görüş ve önerilerine sunulmuştur. 05/04/2022 tarihinden itibaren 2 aylık bu süreçte, ilgililerin, proje hakkındaki görüş ve önerilerini şirketimizin iletişim kanalları ile iletmelerini rica ederiz.

The report and documents below are prepared as a result of registration process for Bandırma WPP and presented here for Stakeholder Feedback Round which is a part of second crediting period renewal process. We would like to invite you to forward your comments and questions related with the project during 2 months period starting from the date of 05/04/2022.

 

Dokümanlar / Documents:

Project Design Document

Golden Standard Passport

Duyuru/Announcement