karbon sertifikasyonu ve ticareti

Karbon piyasasında nasıl yol alacağınızı mı merak ediyorsunuz? 14 yılı aşkın deneyime ve Gold Standard, Verified Carbon Standard (VCS), Global Carbon Council (GCC) gibi kabul görmüş uluslararası standartlara 200'den fazla proje geliştirmiş olan uzman ekibimiz, size rehberlik etmek için burada. Yatırımcılara ve işletmelere, karbon projesi geliştirme ve karbon kredisi ticareti konusunda rehberlik ediyor ve her geçen gün biraz daha büyüyüp gelişen gönüllü karbon piyasasında yer almalarında yardımcı oluyoruz.

Karbon projeleri, sera gazı emisyonlarını (SGE)azaltmayı hedefleyen girişimlerdir. Bu projeler, ağaçlandırma işlemleri, yenilenebilir enerji santrali kurulumları veya sanayide enerji verimliliği iyileştirmeleri gibi çeşitli formlarda olabilir. Projelerin ortak hedefi, başka bir yerde, örneğin bir şirketin operasyonlarından üretilen emisyonları dengelemek veya "telafi etmek"tir.

proje tasarımı
doğrulama ve onaylama
uygulama ve izleme
karbon kredilerini çıkarma

Proje Tasarımı: Uygun bir proje belirledikten sonra, onu ayrıntılı olarak tasarlarız. Bu, proje için atılacak belirli adımların, bunların zaman çizelgesinin ve beklenen sonuçlarının ana hatlarını içerir. ,Proje tasarımının önemli bir kısmı, ilgili sera gazı , programına yüklenecek raporların ve hesaplamaların hazırlanmasıdır. Bu belgeler, projenin sera gazı programları kapsamında listelenmesi için gereklidir ve projenin karbon kredisi oluşturma potansiyeli ve sürdürülebilirlik etkileri hakkında ayrıntılı bir açıklama sunar.

Doğrulama ve Onaylama: Listeleme işleminden sonra projenin Gold Standard for Global Goals (GS4GG), Verified Carbon Standard (VCS), Global Carbon Council (GCC), CERCARBONO veya BioCarbon gibi belirli standartların gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için bağımsız bir üçüncü tarafça doğrulanması gerekir. Bu süreç, projenin gerçekten de planlandığı gibi emisyonları azaltacağını doğrular.

Uygulama ve İzleme: Doğrulamanın ardından proje hayata geçirilir ancak bu düzenli zaman çizelgeleri olan projeler için geçerlidir. Bazı durumlarda, International Carbon Registry (ICR) gibi sera gazı programları, geriye dönük projelerin de doğrulanmasına izin verir. Her tür proje için doğrulamayı, projenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine (SKH) katkısını sağlamak ve referans senaryo ile karşılaştırıldığında ne kadar emisyon azalttığını takip etmek için izleme süreci takip eder.

Karbon Kredilerini Çıkarma: Projenin emisyonları azalttığı doğrulandıktan sonra, proje karbon kredisi üretir. Her kredi, bir metrik ton karbondioksit eşdeğeri (CO2e) emisyon azaltımını temsil eder. Bu krediler, karbon piyasasında satılabilir veya alınıp satılabilir ve faaliyetlerini sürdürmek için karbon gelirine ihtiyaç duyan projeler için bir gelir akışı sağlar.

Referans projelerimize göz atın
karbon ayak izi analizi ve SKDM

İşletmeniz, gezegenimiz üzerinde farkında olmadığınızdan daha büyük bir iz bırakıyor olabilir. Çoğu zaman göz ardı edilen Kapsam 3 emisyonları şirketinizin karbon ayak izinin önemli bir parçasıdır. Bunlar satın aldığınız mal ve hizmetlerden, yaptığınız iş seyahatlerine kadar değer zincirinde meydana gelen tüm dolaylı emisyonları içerir. Karbon ayak izinizi, detaylı Kapsam 3 emisyonlarını da içerecek şekilde hesaplamak, iyileştirme alanlarını belirlemenize, çevresel etkinizi azaltmanıza ve uzun vadede para tasarrufu yapmanıza yardımcı olabilir.

Özel olarak hazırladığımız karbon yönetim yazılımımız Scoop birçok standarda uygun olarak operasyonlarınızdan kaynaklanan ve tedarik zinciriniz boyunca oluşan sera gazı emisyonlarınızın ayrıntılı bir analizini sağlar.

karbon ayak izi analizi
standartlarla uyumluluk
SKDM ile uyumluluk
karbon ayak izi doğrulama
tedarik zinciri boyunca emisyon takibi

Karbon Ayak İzi Analizi: Scoop, operasyonlarınızdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının detaylı bir analizini sağlar. Bu, şirketinizin çevresel etkisini anlamanıza ve emisyonları azaltmak için değişiklik yapılması gereken alanları belirlemenize yardımcı olur.

Standartlarla Uyumluluk: Scoop ISO 14064-1:2018 ve GHG Protokolü’ne uygun olarak tasarlanmıştır. Bu, karbon ayak izi hesabınızın bu standartlara uyumlu olduğunu garanti eder.

SKDM ile uyumluluk: Scoop, işletmelerin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) ile ilgili gerekliliklere uyum sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir araçtır. İthal edilen ürünlerin doğrudan ve dolaylı CO2 emisyonları hakkında detaylı bilgi içeren raporlar oluşturmak SKDM altında bir zorunluluktur. Scoop, bu karmaşık süreci basitleştirir ve işletmelerin SKDM'nin getirdiği zorlukları aşarak, sürdürülebilir büyüme fırsatlarına ulaşmalarına yardımcı olur.

Karbon Ayak İzi Doğrulama: Scoop, işletmeler, tedarikçiler ve doğrulayıcılar için karbon ayak izi hesaplama ve doğrulama sürecini basitleştirir. Bu sayede, hesaplama, raporlama ve doğrulama işlemleriniz çok kısa sürelerde, herhangi bir zorlukla karşılaşmadan tamamlanır.

Tedarik Zinciri Boyunca Emisyon Takibi: Scoop, tedarikçilerinizin emisyonlarını görmek için size olanak sağlar, bu da onu tedarik zincirinizdeki tüm paydaşlar için çok yönlü bir araç haline getirir. Tedarik zinciri emisyonlarınızı anlamak, genellikle toplam karbon ayak izinizin önemli bir bölümünü oluşturduğu için hayati öneme sahiptir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I-REC ve YEK-G sertifikaları

Yenilenebilir enerji sertifikaları, bir üreticinin, tüketiciye belirli bir miktarda yenilenebilir enerji ürettiğini belgeleyen bir sertifikadır. Bu sertifika, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin, geleneksel enerji kaynaklarından üretilen elektrikten farklılığını gösterir.

Yenilenebilir enerji sertifikaları, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir araçtır ve birçok ülke tarafından teşvik edilmektedir. Bu sertifikalar, tüketicilerin yenilenebilir enerjinin kullanımını artırmasını ve enerji üreticilerinin yenilenebilir enerji projelerini desteklemesini sağlar. Ayrıca, yenilenebilir enerji sertifikaları, işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur ve enerji tedarik zincirindeki tarafların karbon ayak izlerini azaltmalarına olanak tanır.

Müşterilerimize sunduğumuz yenilenebilir enerji sertifikaları, farklı sektörlerden işletmelerin çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı oluyor. Sertifikalarımız, müşterilerimizin karbon ayak izlerini azaltmalarını ve doğal kaynakları korumalarını sağlayarak geleceğe yönelik sürdürülebilir bir dünya için katkı sağlıyor.

sürdürülebilirlik raporlaması

Şirketiniz sürdürülebilirlik çabalarında rakiplerinden bir adım önde olsun ister misiniz? Öyleyse, uzman danışmanlığımızda sürdürülebilirlik raporlarınızı nasıl bir üst seviyeye çıkarabileceğinizi ve bunun sonucunda da yeşil büyümede yeni yatırım fırsatlarını nasıl açabileceğinizi keşfedin.

İşletmelerin, Carbon Disclosure Project (CDP), Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevezi dahil olmak üzere bir dizi raporlama standardına uyum sağlamalarına yardımcı olma konusunda zengin bir deneyime sahibiz. Kapsamlı bir sürdürülebilirlik raporu hazırlamanın karmaşık sürecini basitleştirerek, raporunuzu sürdürülebilir ve yeşil uygulamalara ve ilerlemeye olan bağlılığınızı anlatan anlamlı bir araca dönüştürüyoruz.

ilgili konuların belirlenmesi
veri toplama
analiz ve yorumlama
rapor hazırlığı
paydaşlara iletme

İlgili Konuların Belirlenmesi: İlk olarak kuruluşunuz ve paydaşlarınızla en alakalı sürdürülebilirlik konularını belirleyerek başlıyoruz. Bu, karbon emisyonları gibi çevresel konuları, işgücü uygulamaları gibi sosyal konuları veya kurumsal etik gibi yönetim konularını içerebilir.

Veri Toplama: İlgili konuları belirledikten sonra bu alanlara ilişkin verileri topluyoruz. Bu, enerji kullanımına dair faturalar, veya çalışan anketleri gibi dahili veri toplamanın yanı sıra müşteri geri bildirimi veya tedarik zinciri denetimleri gibi harici veri toplamayı içerebilir.

Analiz ve Yorumlama: Veri toplamanın ardından, kuruluşunuzun bu alanlardaki performansını anlamak için bu verileri analiz ederiz. Bu, performansı endüstri referans ölçütleri, yasal düzenlemeler veya kuruluşun kendi hedefleriyle karşılaştırmayı içerir.

Rapor Hazırlığı: Bu analize dayalı olarak sürdürülebilirlik raporunu hazırlıyoruz. Bu rapor, hem başarılı olduğunuz hem de iyileştirme gerektiren alanları da dahil olmak üzere kuruluşunuzun sürdürülebilirlik performansına ilişkin açık ve kapsamlı bir genel bakış sunacaktır.

Paydaşlara İletme: Son olarak, raporu kuruluşun paydaşlarına iletiriz. Bu, raporun kuruluşun web sitesinde yayınlanmasını, yıllık genel kurul toplantısında sunulmasını veya kilit paydaşlarla bire bir toplantılarda tartışılmasını içerebilir. Carbon Disclosure Project (CDP) gibi standartlar kullanacak olursak, raporu onların portalına da yükleriz ve puanlamalarını bekleriz.

kapasite geliştirme projeleri

Uzman ekibimiz, kuruluşların iklim krizi, emisyon ticaret sistemleri, Avrupa Yeşil Mutabakat’ı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile ilgili karmaşık sorunları ele almak için gereken becerileri, bilgileri ve yetenekleri geliştirmelerine rehberlik etmek için hizmet vermektedir. Bu alanlarda aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli kapasite geliştirme hizmetleri sunuyoruz. Bunlar,

  • •İklim değişikliği azaltım ve uyum stratejilerine yönelik eğitim programları,
  • •Emisyon ticaret sistemleri ve karbon fiyatlandırma mekanizmalarının uygulanmasına yönelik çalıştaylar,
  • •SKDM ve bunun sanayi üzerindeki potansiyel etkisi üzerine seminerler, ve
  • •İşletmelerin ETS, Yeşil Mutabakat ve SKDM’ye uyum sağlaması için teknik yardım şeklindedir.
Emisyon Ticaret Sistemleri
Avrupa Yeşil Mutabakatı
Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

Emisyon Ticaret Sistemleri: Belirli bir sera gazı emisyon limiti belirleyerek ve bu limitin üzerindeki emisyonlar için şirketlere cezai yaptırımlar uygulayarak, şirketleri daha temiz teknolojilere yatırım yapmaya ve enerji verimliliğini artırmaya teşvik eder.

Avrupa Yeşil Mutabakatı: Avrupa Birliği'nin 2050 yılına kadar iklim nötr bir kıta olma hedefini destekleyen bir dizi politika ve düzenlemeyi içerir.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması: AB dışından gelen ve AB içinde üretilen mallar arasında bir "karbon eşitliği" sağlamayı amaçlar. SKDM, AB dışından ithal edilen ürünlerin, AB içinde üretilen benzer ürünlerle aynı çevresel standartlara uyması gerektiğini belirtir. Bu, AB'ye ürünlerini ihraç etmek isteyen AB dışındaki ülkeleri daha sürdürülebilir ve çevre dostu üretim yöntemlerini kullanmaya teşvik eder.