Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali Geliştirme Kılavuzu Revize Oldu
21/12/2023

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu kapsamında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) işbirliğiyle yürütülen “Diyarbakır Güneş Enerjisi Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında Lif Enerji olarak hazırladığımız kılavuzu revize ettik. Revize ettiğimiz kılavuzun linkten indirebilirsiniz. Lisanssız-Güneş-Enerjisi-Santrali-Geliştirme-Kılavuzu.V2

Hazırlanmış olan bu kılavuzun amacı Güneş Enerjisi Santrallerinin proje geliştirme süreci hakkındaki bilgi seviyesini artırmaktır. Kılavuz, üç ana noktaya dikkat çekmektedir: iklim değişikliği etkilerinin azaltılmasında yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi santrallerinin önemi, güneş enerjisi santralleri geliştirme süreci ve proje finansmanı.

Kılavuzda tartışılan ilk temel nokta, yenilenebilir enerji ve özellikle güneş enerjisinin önem ve gerekliliğidir. Bu bağlamda kılavuzun birinci bölümü, iklim değişikliği etkilerinin azaltılmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının ve özellikle güneş enerjisi santrali yatırımlarının kullanılmasının önemine dikkat çekmeye ayrılmıştır.

Kılavuzun ikinci ve ana bölümü, yatırımcılar açısından en sorunlu konu olan, güneş enerjisi santrali geliştirme sürecine ayrılmıştır. Bu bölümde geliştirme sürecinde takip edilmesi gereken tüm adımlar detaylı bir şekilde ve görsellerle desteklenerek anlatılmaktadır. Geliştirme süreci, ilk olarak tamamlanması gereken başvuru adımı ile başlamaktadır. Başvuru sırasında teslim edilmesi gereken ve ayrıca arazi tipi ve çatı tipi projeler için farklılık gösteren çeşitli belgeler mevcuttur. Alt bölümler, bu belgeleri detaylı olarak anlatmakla birlikte arazi tipi ve çatı tipi projeler arasında oluşan farklılıklara değinmektedir. Bunun dışında, hem arazi hem çatı tipi güneş enerjisi projesi yatırımcıları tarafından doldurulması gereken belgeler ayrı alt bölümler içerisinde açıklanmıştır ve bu belgelerin örnekleri de kılavuzun ekler kısmında yer almaktadır. Başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra gelen ikinci adım başvuruların değerlendirilmesidir. İlgili bölümde, başvuru değerlendirmelerinin kuralları hakkındaki detaylı açıklamalar yapılmıştır. Başvurularının kabulünün ardından, yatırımcılar tarafından takip edilmesi gereken adımlar da ayrıca diğer alt bölümler de değinilmiştir.

Kılavuzun son bölümü ise Proje Finansmanı kısmına ayrılmıştır. Proje finansmanı konusunda tartışılması gereken en önemli noktalardan biri, gelir-gider kalemleridir. Bu nedenle, bu konu için Proje Finansmanı bölümünde ayrı bir alt bölüm ayrılmış olup bu bölüm çeşitli örnekler ile zenginleştirilmiştir. Yine projeye dair banka kredileri, finans seçenekleri ve sigorta masrafları konuları da örnekler ile birlikte ayrı alt bölümlerde detaylı olarak açıklanmıştır.

Sonuç olarak bu kılavuzun genel hedefi, güneş enerjisi santrali geliştirme konusunda potansiyel yatırımcıların merak ettikleri konulara ışık tutarak bu alanda yapılacak yatırımların artmasına az da olsa katkı sunmaktır.