Kitka Rüzgar Enerji Santrali
28/09/2023
Kitka Rüzgar Enerji Santrali projesinin üretim faaliyeti süresince yaptığı ve yapacağı sera gazı emisyon azaltımlarını International Carbon Registry (ICR) kapsamında sertifikalandırmak için gerekli çalışmalar da başlatılmıştır. 28 Eylül 2023 tarihinden itibaren sertifikasyon sürecinde yerel paydaşların proje hakkındaki olumlu/olumsuz değerli görüşlerini de almak istemekteyiz. Santralin yerel ekonomiye, sağlığa ve çevreye etkilerini değerlendirmenizi info@life-climate.com adresine iletmenizi rica ederiz.