BM Çevre Programı 2040 Yılına Kadar Kirliliği Önlemek İçin Döngüsel Ekonomiyi Öneriyor
16/05/2023

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’ın plastik raporu, 2040 yılına kadar plastik kirliliğini önemli ölçüde azaltabilecek üç temel stratejiyi vurgulayarak dairesel plastikler ekonomisine dönüştürücü bir geçişe savunuculuk yapmaktadır.

1)Yeniden Kullanım: Yeniden kullanılabilir ürünler için pazarı hızlandırmak, 2040 yılına kadar plastik kirliliğini %30 oranında azaltabilir.

2)Geri dönüşüm: Geri dönüşümün daha stabil ve karlı bir girişim haline gelmesini sağlamak, 2040 yılına kadar plastik kirliliğini ek olarak %20 oranında azaltabilir.

3)Yeniden Yönlendirme ve Çeşitlendirme: Plastik alternatifleri için pazarı şekillendirmek, 2040 yılına kadar kirliliği %17 oranında azaltabilir.

Mevcut uygulamalarımızda bir değişiklik olmazsa, plastikler 2040 yılına kadar 1,5°C senaryosuna göre izin verilen global seragazı emisyonlarının çarpıcı bir şekilde %19'unu oluşturabilir. Bu olası çevresel sonuçlar, mevcut lineer plastik ekonomimizden daha sürdürülebilir, dairesel bir modele geçişin aciliyetini vurgulamaktadır. Çevresel düşüncelerin ötesinde, plastik kirliliğinin ekonomik sonuçları da eşit derecede ciddidir. Plastik kirliliği ile ilişkilendirilen sosyal ve çevresel maliyetler şu anda yılda 300-600 milyar dolar arasında değişmektedir, bazı tahminler yılda 1,5 trilyon doların üzerine çıkmaktadır. Bu rakamlar, plastiklere global bağımlılığımızın mali yükünü vurgulamaktadır, bu yük ağırlıklı olarak marjinal toplulukları ve gelişmekte olan ülkeleri etkilemektedir. Buna karşıt olarak, azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüşümü vurgulayan yeni bir plastik ekonomisine geçiş, sadece çevresel olarak sağlam değil aynı zamanda ekonomik olarak da faydalıdır. Rapor, bu geçişin 2040 yılına kadar tam olarak gerçekleştirilmesi halinde, ek 700.000 iş ve yaklaşık 1,3 trilyon dolarlık tasarruf sağlayabileceğini ve bu durumun genel maliyetlerde %20.3'lük bir azalmayı temsil edeceğini belirtmektedir.