Doğrulayıcı Kuruluşlar Açısından Çevrim İçi Sistem
02/03/2017

Bu yazı dizisinde işletme, baş doğrulayıcı ve doğrulayıcı kuruluşlar tarafından Çevrim İçi Sistemin nasıl kullanılacağı adım adım anlatılmaktadır. Bir önceki yazımızda işletmeler açısında Çevrim İçi Sistem ele alınmıştı. Bu yazıda ise doğrulayıcı kuruluşlar tarafından Çevrim İçi Sistemin nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Çevrim İçi Sistemde dört farklı kullanıcı çeşidi bulunmaktadır. Bunlar Ba­kanlık, işletmeler, doğrulayıcı kuruluşlar ve baş doğrulayıcılardır.

Doğrulayıcı kuruluşlar ve baş doğrulayıcılar tarafından Çevrim İçi Sistemde hangi adımların gerçekleştirileceği “Doğrulama ve Yetkilendirme Tebliği-Doğrulama Kılavuzu”nda ele alınmaktadır. Kılavuzu indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

https://carbon-turkey.org/tr/haberler/dogrulama-kilavuzu-yayinlandi

Doğrulama işlemleri için doğrulayıcı kuruluş ile işletme sözleşme imzaladıktan sonra Çevrim İçi Sistem üzerinden bağlantıyı kurmaları gereklidir. Çevrim İçi Sistem üzerinden bu bağlantı, işletme tarafından kurulabilmektedir. Doğrulayıcı kuruluşlar Çevrim İçi Sistem üzerinden işletmeler ile iletişime geçemez. İşletme emisyon raporunu tamamladıktan sonra tesisinde yürüttüğü faaliyetleri yürütebilecek yetki kapsamına sahip doğrulayıcı kuruluşları listeler ve sözleşme imzaladığı doğrulayıcı kuruluşa doğrulama isteği gönderir. Eğer doğrulayıcı kuruluş ilgili yetki kapsamına sahip değilse, ilgili işletmenin listesinde yer al­mayacaktır ve işletme doğrulama işlemleri için bu doğrulayıcı kuruluşa is­tek gönderemeyecektir. Doğrulayıcı kuruluş, işletmenin doğrulama isteğini Çevrim İçi Sistem üzerinden kabul ettiği zaman işletme ile doğrulayıcı kuruluş arasında bağlantı kurulmuş olacak­tır. Kurulan bu bağlantı ile doğrulayıcı kuruluş işletmenin izleme planını, izleme planı eklerini, emisyon raporunu ve emisyon raporunun eklerini görüntüleyebilir.

Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama isteğini kabul ettikten sonra Çevrim İçi Sistem üzerinden tamamlayacağı ilk adım doğrulama ekibini oluşturmak olacaktır. Doğrulama ekibi: Baş doğrulayıcı, doğrulayıcı(lar) ve teknik uzman(lar)dan oluşur. Tesisin faaliyetlerine göre uygun yetki kapsamını sağlayabilmek adına doğrulayıcı kuruluş doğrulama ekibinin üyelerini seçer. Buradaki en önemli nokta ise ekip içerisinde seçilen baş doğrulayıcı olacaktır çünkü doğrulama raporu baş doğrulayıcı tarafından oluşturulur. Bu sebeple de bu ekipte kim baş doğrulayıcı olarak seçilirse onun hesabına bu doğrulama işlemi atanır. Akabinde doğrulayıcı kuruluş, tahmini saha ziyareti tarihi, sözleşme tarihi, sözleşmedeki adam-gün sayısı bilgilerini doldurur. Bu aşamada doğrulayıcı kuruluş, doğrulama işlemleri için ilk adımı tamamlamış olur. Devamında baş doğrulayıcı diğer ekip üyeleri ile doğrulama işlemlerini yürütür ve doğrulama raporunu hazırlamaya başlar. Bu doğrulama faaliyetlerinde Çevrim İçi Sistem üzerinde doğrulayıcı kuruluşun bir görevi bulunmamaktadır. Bu sürede yalnızca doğrulama raporunu yalnızca okunabilir formatta görüntüleyebilir ve bir ekleme yapamaz.

Baş doğrulayıcı, yürüttüğü doğrulama işlemleri sonrasında Çevrim İçi Sistem üzerinden doğrulama raporunu hazırlamaya başlar ve tamamlar. Akabinde baş doğrulayıcı bu raporu ne işletmeye ne de Bakanlığa iletir. Baş doğrulayıcı, tamamladığı doğrulama raporunu tasdiklenmesi üzerine doğrulayıcı kuruluşa teslim eder. Bu aşamada doğrulayıcı kuruluş hazırlanmış olan doğrulama raporunu yine yalnızca okunabilir formatta görüntüler. Eğer hazırlanan doğrulama raporu işletmeye göndermeye hazır ise doğrulayıcı kuruluş, doğrulama raporunu tasdik eder. Doğrulama raporunun doğrulayıcı kuruluş tarafından tasdik edilmesi raporun işletmeye iletilmesi anlamına gelir. Buradan da anlaşılacağı üzere doğrulama raporu baş doğrulayıcı tarafından hazırlanır ve doğrulayıcı kuruluş tarafından tasdik edilip işletmeye iletilir.