Doğrulama Süresi Uzatıldı
10/03/2017

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31/05/2017 tarih ve 30082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Doğrulayıcı Kuruluş İle İmzalanacak Sözleşme ve Doğrulama Süresi

Yayımlanan Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le birlikte yapılan en büyük değişiklik doğrulama süresinin uzatılması olmuştur. Değişiklik öncesinde işletmelerin 2015 ve 2016 yıllarına ait emisyon raporlarının doğrulama işlemleri için 1 Kasım 2016’ya kadar doğrulayıcı firmalar ile sözleşme imzalayıp 30 Nisan 2017’ye kadar da Bakanlığa doğrulanmış emisyon raporlarını sunmaları gerekiyordu. Yayımlanan Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le birlikte sözleşme imzalanması için son tarih 30 Haziran 2017 olmuş ve doğrulanmış emisyon raporlarının Bakanlığa iletimi için son tarih 31 Ekim 2017 olmuştur.

Ancak sağlanan bu esneklik yalnızca 2015 ve 2016 yılı emisyon raporlarının doğrulama işlemleri için geçerlidir. Yani, 2017 yılı emisyon raporları için işletmelerin 1 Kasım 2017’ye kadar doğrulayıcı firmalar ile sözleşme imzalayıp 30 Nisan 2018’e kadar da Bakanlığa doğrulanmış emisyon raporlarını sunmaları gerekiyor.

Laboratuvar Kullanımı

İşletmeleri ilgilendiren bir diğer önemli değişiklik ise laboratuvar kullanımına ilişkin yeni düzenlemedir. Düzenleme öncesinde işletmelerin hesaplama faktörleri için analiz yapabilmesi için tercih edilen laboratuvarın ilgili analiz için hem Bakanlık’tan yetkilendirilmiş olması hem de akreditasyonun olması gerekmekteydi. Bu da beraberin bir çok sorunu getirmekteydi. Özellikle bazı analizler için Bakanlıkça yetkilendirilmiş labortauvar bulunmamaktaydı. Yayımlanan Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le birlikte laboratuvarların Bakanlıktan yetkilendirilmiş olma zorunluluğu kalkmıştır. Yani, artık laboratuvarın ilgili analiz için yalnızca akreditasyonunu olması yeterlidir.

Yönetmelik’i indirmek için lütfen linke tıklayınız: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170531-12.htm